русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Бөтен яңалыклар

10.03.2011 Бүген Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнар Диния Нәзәрәтенең Президиум утырышы узды. Президиумда 14 әгъзаның 12се катнашты. Көн тәртибендә ТҖ МДН Дүртенче Пленумга әзерләнү һәм аны үткәрү турындагы мәсьәлә бунча фикерләр алышу булды. Утырышта Фәйзов Илдус хәзрәт, Фазлыев Җәлил хәзрәт, Зарипов Сөләйман хәзрәт, Мөхәммәтшин Рәфыйк хәзрәт чыгыш ясадылар. Утырыш ахырында түбәндәге карар кабул ителде:

“10.03.2011. Казан шәһәре. Татарстан мөселманнарының 5нче чираттан тыш Корылтаен үткәрергә кирәк булу сәбәпле һәм ТҖ МДН Уставының 4.5, 5.5 пунктларына таянып, Президиум карар чыгарды:

1. Дүртенче Пленумны 13 мартта Казан шәһәрендә ТҖ МДН бинасында (Лобачевский ур., 6) үткәрергә.

2. ТҖ МДН аппаратына (Протокол бүлеге башлыгы И.А. Насыйбуллин җаваплы) 10 мартның 14.00 алып, 12 мартның 18.00 кадәр Татарстан Җөмһүрияте мөфтие урынына кандидатлардан шәхси гаризалар җыю эшен тапшырырга. ТҖ МДН Уставының 7.6 пункты буенча “Мөфти урынына кандидатның дини һәм дөньяви белеме, дини өлкәдә 5 елдан ким булмаган җитәкчелек стажы булырга тиеш, ул хөкемгә тартылмаган, гадел һәм намуслы, бернинди сәяси һәм дини партияләрдә тормаган, яман элемтәләре булмаган һәм гаеп итәрлек эшләрдә катнашмаган булырга тиеш”.

3. ТР мөфтие урынына кандидатның гариза формасын расларга.

Социологическое исследование Исламские финансыЯңалыкны өстәргә

Яңалыклар тасмасы
24.06.2099
20 cентябрьдђ – Ураза бђйрђме
20 сентябрьдђ Татарстанныћ барлык мђчетлђрендђ Ураза тђмамлану ућаеннан бђйрђм намазлары уздырыла. ТР мљселманнары Диния нђзарђте казыяте тђкъдиме белђн, бу кљнне мђчетлђрдђ иртђнге намаз 5 сђгать 30 минутта њткђрелђ. Аннан соћ Коръђн укулар џђм бђйрђм ...

2,24 Kb23.03.2011
Халык алдында оят
13 март көнне Казанда Мөселманнарның Диния Нәзарәтендә Пленум булды. Шушы очрашуда мөфти вазыйфасын утәргә 3 кандидат сайланды. Әлбәттә, моңа каршы чыгучы һәм ...

2,24 Kb23.03.2011
Халык алдында оят
13 март көнне Казанда Мөселманнарның Диния Нәзарәтендә Пленум булды. Шушы очрашуда мөфти вазыйфасын утәргә 3 кандидат сайланды. Әлбәттә, моңа каршы чыгучы һәм ...


Сайт яңалыклары
15.04.2008
Имам-мљхтђсиблђр џђм мљхтђсибђтлђр буенча
1.     Ф.И.О (исеме, фамилиясе, ђтисенећ исеме)                              (кыскартмыйча, рус телендђ ...

РИУ нәшрияте тарафыннан әзерләнгән китаплар исемлеге.10.01.2004
РИУ нәшрияте тарафыннан әзерләнгән китаплар исемлеге.
РИУ. Ислами хокукларныћ нигезлђре. Шђргый хљкемнђр. Казан - 2000. Алмас Гадимќаный Шђех улы Исламый. Мљхђммђт пђйгамбђрнећ тормыш юлы. Казан - 2000. Сулђйман Зариф. Закят. Казан - 2001. Госман Исхакый. Динсез яшђп булмый. Казан - 2001. Рђшидђ Исхакый. ...

19.12.2003
Система конфессионального образования у татар: становление и формы функционирования.
Мектебы и медресе находились под неусыпным надзором царских чиновников, жандармерии, которые грубо вмешивались во внутренние дела учебных заведений, следили за каждым шагом муддаррисов и мугаллимов, держали платных осведомителей, поощряли ...


Китапханә яңалыклары
18.11.2003
Сайтта яңа мәгълүмат.
Ислам дине йогынтысында кулланылышка алынган гарђп џђм фарсы исемнђре ић ишле антропонимик катлам тудырган. Татар антропонимиконында гарђп џђм фарсы исемнђре, Х гасырдан башлап, берничђ гасыр дђвамында туплана џђм њсђ барганга, сан ягыннан ић зур ...

02.02.2003
Китапханәдә яңа китап.
Китапханәнең брошюралар бүлегендә "Пәйгамбәрләр тарихы" исемле яңа китап өстәлде....

02.02.2003
Китапханәдә яңа китап.
Китапханәнең брошюралар бүлегендә "Пәйгамбәрләр тарихы" исемле яңа китап өстәлде....©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.