русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Госман Гомәр улы Исхакый

Исхаков Гусман ГумеровичТатарстан Ќљмџњрияте Мљселманнарыныћ Диния Нђзарђте рђисе, “Казан мљфтияте” мљселман дини оешмалары Ассоциациясе рђисе, Мљфти, Рђсђй Ислам университеты ректоры.

1957 нче елныћ 25 нче маенда Татарстан Җөмһүриятенећ Казан шђџђрендђ туа.

1964 – 74 нче елларда Казан шђџђренећ 126 нчы урта мђктђбендђ укый.

1975 – 77 нче елларда Германия Демократик Республикасында Совет Армиясе сафларында хезмђт итђ.

Югары дини белемле – 1982 нче елда Њзбђкстанныћ Бохара шђџђрендђге “Гарђп дөньясы” югары мљселман мђдрђсђсен бетерђ, 1986 нчы елда Ливиянећ Триполи шђџђрендђге Ислам университетын тђмамлый.

Галимлек дђрђќђсе – Рәсәй гуманитар фђннђр академиясенећ мактаулы академигы.


Кыскача биографиясе

Госман хђзрђт Исхакый мљселман дини системасында 1982 нче елдан эшли. “Гарђп дөньясы” югары мљселман мђдрђсђсен тђмамлап, СССРныћ Европа өлеше џђм Себер мљселманнарыныћ Диния Нђзарђтендђ ќаваплы сђркатиб булып эшли башлый. Ливия Җамахириясендә Триполи шәһәрендәге Ислам университетының Шәригать факультетында укыганнан соң Башкортостан Җөмһүриятенең Октябрьск шәһәрендәге үзе оештырган “Нуруль-Ислам” мөселман мәдрәсәсендә ректор һәм үзәк мәчетнең имам-хатыйбы булып эшли. Шунда шәһәр советы халык депутаты итеп сайлана.

13,24 Kb1994 нче елда ул Татарстанга кайта һәм Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары итеп билгеләнә.

1997 нче елдан Рәсәй гуманитар фәннәр академиясенең мактаулы академигы. Шул ук елны югары дини уку йорты һәм фәнни учреждение дәрәҗәсендә булган Рәсәй Ислам университетын оештыра башлый.

1998 нче елның 14 нче февралендә Татарстан Җөмһүрияте мөселман дин әһелләренең Берләштерелгән Съездында – Мөфти, ТҖ Мөселманнарының Диния Нәзарәте Рәисе итеп сайлана.

1998 нче елның июленнән Рәсәй Ислам университеты ректоры.

2000 нче елның маеннан “Казан мөфтияте” мөселман дини оешмалар Ассоциациясе (үзәкләштерелгән оешма) Рәисе. Югары дини лидер дәрәҗәсендә ул үсештәге төзелеше һәм урыннарда вәкилләре булган Татарстанның үзәкләштерелгән 11,58 Kbмөселман оешмасы – Диния Нәзарәте эшчәнлеген профессионалларча җайга салды. Гомумән алганда, әхлакый яңарыш һәм конфессияара килешү процессына уңай тәэсир итеп, Диния Нәзарәтенең мөселман җәмгыятен берләштергеч көч икәнлеген раслады. Шуның белән беррәттән, илебездәге һәм чит илләрдә аның бердәм позитив тенденцияләрен дәвам итү өчен шартлар тудыруга иреште. Татарстанга дипломатик миссияләр һәм югары халыкара оешмалар җитәкчелеге килгәндә мөфти Госман хәзрәт җөмһүриятебезнең йөзен күрсәтә белә. Шул ук вакытта җөмһүриятебез мөселманнары ихтыяҗларын яклап, илебездә һәм чит илләрдә халыкара төрле конференция, съезд һәм симпозиумнарда катнаша. Җөмһүриятебездә аның җитәкчелегендә бик күп чаралар оештырылды. Болар барысы да җөмһүрият һәм җирле хакимият җитәкчелеге дөрес һәм тыгыз даими элемтәләр аркасында мөмкин булды.

Ул күпбалалы гаиләдә үскән. Өйләнгән, 5 бала тәрбияли. Ире мөфти Госман хәзрәт Исхакыйга җаваплы мәьсәләләрне чишүдә хатыны Гүзәл Самат кызы Исхакый зур өлеш кертә. Хәзерге вакытта Гүзәл абыстай тегү ательесы белән җитәкчелек итә.


 


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.